↑ Powrót do Rada Osiedla

Jesień

Informacje Rady Osiedla Strzeszyn
Niedawno wakacje się zaczęły, a tu już koniec… Całe szczęście, że pogoda była od czerwca nie najgorsza.
Dni Strzeszyna, które mieliśmy w czerwcu odbyły się przy pełnym słońcu. W piątek, 15 czerwca 2012 miasteczko rowerowe tętniło życiem -odbył się konkurs związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dzieci musiały wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną, uzyskały również informacje o pomocy przedmedycznej.
Konkurs zorganizował Zespół Szkół nr 9, a w szczególności Szkoła Podstawowa nr 1, przy dużej pomocy gimnazjalistów z „65-tki”, w ramach I Dni Strzeszyna.
W sobotę 16 czerwca 2012 odbył się w szkole koncert „Dzieci Kwiaty” zorganizowany przez Dyrekcję Zespołu Szkół Nr 9. Podczas koncertu, nasz kolega z Rady Osiedla, mieszkaniec Strzeszyna - Andrzej Szczytko – aktor teatralny i filmowy oraz reżyser – otrzymał medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, który „jest wyróżnieniem za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój kultury i sztuki”
Medal nadawany jest przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a wręczyła go Pani Mirosława Marcheluk- polska aktorka filmowa i teatralna, b. Dyrektor Teatru Nowego w Łodzi.
Andrzeju, gratulujemy!!
W niedzielę 17 czerwca 2012 odbył się tradycyjnie kolejny już festyn rodzinny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci, w organizacji którego udało nam się skromnie uczestniczyć. O efektach zbiórki festynowej zapewne poinformują sami organizatorzy, mogę tylko potwierdzić, że zabawa była przednia. Nie udało mi się kupić gofra, ale za to ciasta były znakomite i cieszyły się dużym popytem. Miło usłyszeć od sąsiadów, że chcą się dołożyć i pieką ciasta na festyn. Miło przyjść, spotkać znajomych, pogadać, podczas gdy dzieci mogą uczestniczyć w licznych konkursach lub potańczyć. Doceniło to zapewne wiele osób, nawet na forum rady osiedla
niektórzy mieszkańcy sugerowali cotygodniowe lub co najmniej comiesięczne festyny. Nie wiem tylko, jak przeżyliby to organizatorzy….


W lipcu w rejonie siłowni zewnętrznej zamontowane zostały sprzęty do ćwiczeń specjalnie dla seniorów, tworząc zaczątek „kącika seniora”. Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków własnych rady osiedla oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania.
Również w lipcu opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek konkursowy na najlepsze inicjatywy rad osiedli na rok 2013, tzw. „granty”. Przedmiotem grantu jest ponownie skatepark (dla przypomnienia  nie otrzymaliśmy grantu na skatepark w roku ubiegłym), wraz ze strefą juniora i seniora. W tym roku zapewne będzie jeszcze trudniej o uzyskanie grantu ze względu na sytuację finansową miasta, ale na razie bądźmy dobrej myśli.
Rozpoczęliśmy również realizację (ze środków własnych rady) zadania przy ulicy Krajeneckiej, w skład którego wchodzi modernizacja placu zabaw (w najbliższym czasie chcielibyśmy całkowicie wymienić urządzenia na tym placu zabaw) , naprawa boiska, w tym dosypanie granulatu do sztucznej trawy oraz budowa chodnika
wzdłuż terenu przy ulicy Krajeneckiej, który jest pod opieką rady osiedla.
W najbliższym czasie powinno się rozpocząć jedno z zadań drogowych zleconych przez radę osiedla do ZDM-u, jest już rozpisany przetarg. Efektem będzie budowa chodnika na ulicy Literackiej, na odcinku od Hezjoda do Wergiliusza. We wrześniu powinny być naprawione urządzenia na siłowni zewnętrznej (plac Horacego- Owidiusza), które są jeszcze na gwarancji.
Zgłaszane przez mieszkańców uwagi m.in. o skrzypieniu podczas ćwiczeń zostały przekazane wykonawcy, zaś producent zobowiązał się do całkowitej wymiany zużytych części w najbliższym czasie.
Do końca sierpnia układaliśmy budżet rady osiedla na 2013. Oprócz zadań standardowych, utrzymaniowych, takich jak sprzątanie czy wywóz śmieci czy koszenie trawy, chcielibyśmy wykonać w przyszłym roku zadania, które wydają nam się kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców, takie jak budowa chodnika ze ścieżką rowerową
wzdłuż ulicy Literackiej, na odcinku od Hezjoda do Koszalińskiej. Mamy nadzieję, że środki finansowe okażą się wystarczające a ZDM przyjmie zadanie do realizacji.
Równie niebezpieczna jest ulica Biskupińska bez chodnika czy brak ścieżki rowerowej na odcinku Koszalińska-Golęcińska. Niestety w pierwszym przypadku problemem jest wykup gruntów zaś w drugim – nie jest to teren należący do rady osiedla Strzeszyn. Zamierzamy te zadania zgłosić do realizacji w ramach konsultacji budżetowych (Poznański budżet obywatelski 2013) jak również budowę ronda na skrzyżowaniu Literacka/Koszalińska.
Zachęcamy Państwa do składania własnych wniosków lub poparcie naszych, jeżeli zostaną wybrane (szczegółowe informacje i terminy na naszej stronie internetowej www.rostrzeszyn.pl ). Informujemy również, że wspólnie z radą osiedla Krzyżownik i Smochowice działamy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na odcinku ulicy
Biskupińskiej od Koszalińskiej do Smochowic.

Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz korzystanie z naszych dyżurów – pierwszy czwartek miesiąca, godz.18.00-19.00 w pomieszczeniu rady w szkole przy Hezjoda (wejście od boiska).
Małgorzata Ćwiertnia
Przewodnicząca Zarządu Osiedla