↑ Powrót do Rada Osiedla

Z prac Rady Osiedla.

Ostatnie dwa miesiące to okres wypoczynku dla niektórych, dla części zaś okres wytężonej pracy, związanej nie tylko ze świętami ale przede wszystkim z zakończeniem roku .

Dla nas zakończenie roku 2011 to przede wszystkim szczegółowe planowanie budżetu i uzgadnianie zadań na 2012 rok. W tym roku dość późno, bo też nietypowo zatwierdzano budżet Miasta, dopiero w styczniu 2012 roku.

Rada Osiedla budżet przygotowywała już w sierpniu, ale nadal uzgadniamy szczegóły.

Wiele kwestii nadal pozostaje jeszcze nierozwiązanych, bo ten rok jest dość nietypowy –z innym budżetem ale nie do końca zwiększonymi kompetencjami. Nadal na przykład nie wiemy, kto będzie sprzątał i wywoził śmieci, bo przetargi dopiero się odbędą.

Dotychczas rozwiązywaliśmy ten problem samodzielnie a wybrani wykonawcy solidnie wywiązywali się z powierzonych zadań.

Teraz trochę się obawiamy, jak zadziała pierwszy rok reformy samorządowej, bo nadal nie widzimy żadnych narzędzi do egzekwowania swoich, czyli mieszkańców , praw , które gwarantuje statut osiedla.

Bądźmy jednak dobrej myśli i róbmy swoje.

W 2012 roku główny nacisk w naszych inwestycjach , dotyczył będzie bezpieczeństwa dzieci i dorosłych. Postaramy się zrobić choć część chodników, tam gdzie ich nie ma a być powinny oraz spowolnić ruch samochodowy, tam gdzie zagraża on bezpieczeństwu.

Mamy w planie również opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej od Krajeneckiej aż do szkoły .Na podstawie koncepcji przystąpimy później do opracowania projektu a być może kiedyś znajdą się środki na wykonawstwo, chociaż kawałkami.

Chcielibyśmy rozpocząć prace rewitalizacyjne na terenie rekreacyjno –sportowym przy ulicy Krajeneckiej.

Planujemy również oświetlić plac zabaw na Horacego i w pobliżu stołu ping-pongowego .

Postawione również zostaną dwa podwójne urządzenia siłowe-tym razem specjalnie dla seniorów.

Jesienią ubiegłego roku ZDM wykonał część I inwestycji na ulicy Puszkina :kawałek chodnika oraz ścieżki rowerowej, zgodnie z projektem.

Prosimy mieszkańców, którzy tam skracają sobie drogę, aby nie jeździli samochodami po ścieżce rowerowej. Zagraża to bezpieczeństwu –mieliśmy już alarmujące sygnały w tym zakresie, a także niszczy asfaltową ścieżkę, która nie jest przeznaczona do ruchu samochodowego !!!

Spotkanie z seniorami planujemy na 8 marca 2012 , proszę oczekiwać ogłoszeń.

Przedstawiono nam bardzo ciekawe propozycje w tym zakresie z Centrum Inicjatyw Senioralnych, znalazł się również osiedlowy senior-wolontariusz, który będzie koordynował całość działań, z naszą oczywiście pomocą.

Informujemy również, iż w niedługim czasie zostanie uruchomiona pilotażowa akcja sprzątania po naszych pieskach. Rada Osiedla przygotuje dozowniki oraz bezpłatne worki na psie kupy. Mamy nadzieję, iż sprzątanie po naszych pupilach wejdzie w krew ich posiadaczom. Tabliczki informacyjne zostaną umieszczone dopiero jednocześnie z dozownikami .

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu, zachęcamy do obejrzenia efektów wysiłków młodzieży.

Z innych spraw szkolnych-Rada Miasta przegłosowała 10 stycznia 2012 uchwałę o połączeniu Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum nr 65 w zespół szkół.

Z uwagi na to, że na chwilę obecną Szkoła Podstawowa nr 1 jest bezobwodowa, uchwała została bowiem unieważniona przez Wojewodę już 24.03.2011 , Rada Osiedla dla uporządkowania stanu prawnego , korzystając ze statutowych uprawnień , złożyła wniosek do Rady Miasta, którym jest projekt uchwały w zakresie obwodu Szkoły Podstawowej nr 1.

W obliczu wypadku, który miał miejsce niedaleko szkoły-bardzo bolesnym dla nas wszystkich, składamy podziękowania wszystkim osobom , które przyczyniły się do pomocy.

Dziękujemy tym osobom, które chciały ale pomóc nie zdołały oraz tym , które przez długi czas, mimo braku efektów, nie zrezygnowały.

Wszyscy mamy nadzieję na dalsze pozytywne wieści o zdrowiu chłopca.

Dodatkowo chcemy poinformować, że Rada Osiedla wyraziła chęć opieki nad tym terenem i jesienią złożyła odpowiedni wniosek do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami.

Z pewnością nie rozwiąże to do końca problemu wchodzenia dzieci na lód, ponieważ jest to zbiornik retencyjny ale może wspólnymi siłami coś nam się uda zrobić…

W końcu listopada otrzymaliśmy pismo, iż Wspólnoty ulic Owidiusza i Eurypidesrezygnują z koszenia trawy na terenie części placu Horacego-Owidiusza, co czyniły dotychczas.

Członkom Wspólnoty dziękuję za wykonywanie tych prac do tej pory-dzięki temu więcej środków mogliśmy przeznaczyć na inne cele np. doposażenie terenu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego na Rzecz Wsparcia Rewitalizacji Placu Zabaw przy ul. Jeziorańskiej w Poznaniu na Starym Strzeszynie informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki do puszek, zebrano łącznie 516,05 zł. Po odliczeniu kosztów zbiórki, które wyniosły 112,75 zł, na cel zbiórki pozostało 403,30 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup stojaków rowerowych. Zebrana kwota jest jednak niewystarczająca, dlatego zakup zostanie dokonany gdy zebrane zostaną brakujące środki.

Przypominamy również o zajęciach gimnastycznych dla seniorów (w zasadzie seniorek-bo zgłosiły się na razie same panie)na małej salce, którą opłaca Rada Osiedla (uczestnicy płacą tylko za instruktora): wtorki i czwartki 19.30-20.30 –grupa I,20.30-21.30 –grupa II-„ćwiczą nas” (dosłownie) panie rehabilitantki a we wtorki i piątki (wtorek: 18:00-19:00
piątek: 17:45-18:45) zajęcia fitness dla 50+ z mistrzynią Polski windsurfingu .

Czekając na cieplejsze dni , które dodadzą nam trochę energii,

Małgorzata Ćwiertnia

Przewodnicząca Zarządu

Dodaj komentarz